Celem Fundacji jest niesienie pomocy wcześniakom oraz chorym noworodkom poprzez wspomaganie finansowe Oddziału Noworodków Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.

Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez:

  • finansowanie bieżącej działalności oddziału,
  • zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do leczenia i nadzorowania w Oddziale Intensywnej Trapii
  • finansowanie i inspirowanie prac naukowo-badawczych oraz konferencji i seminariów,
  • współpracę z innymi placówkami medycznymi krajowymi i zagranicznymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz instytucjami państwowymi, które zajmują się problemami patologii noworodka,
  • prowadzenie działalności gospodarczej jako jeden ze sposobów na pozyskiwanie środków potrzebnych do wypełnienia celów statutowych.